לסדר את כל פריטי העבודה שלא הושלמו עם הפריטים החשובים ביותר תחילה, ולאחר מכן למשוך פריטי עבודה מלמעלה בכל פעם שיש קיבולת חדשה.

אין שני פריטים שיכולים להיות בעלי חשיבות שווה, כלומר יש צורך להסכים על סדרי עדיפויות ולעשות בחירות קשות.

בקלוג מתועדף עוזר לשמור את המיקוד על הפריטים החשובים ביותר.

▶ נראות העבודה
◀ בקלוג
▲ ארגון העבודה