סדרו את כל פריטי העבודה שלא הושלמו כאשר הפריטים החשובים ביותר ראשונים:

  • פריטי העבודה נמשכים מהחלק העליון בכל פעם שיש יכולת חדשה
  • אין שני פריטים שיכולים להיות בעלי חשיבות שווה, כלומר יש צורך להסכים על סדרי עדיפויות ולעשות בחירות קשות
  • תועלות
    • התמקדות על הפריטים החשובים ביותר
    • הבנה משותפת של סדרי עדיפויות מאפשרת שיתוף פעולה אפקטיבי יותר

▶ נראות העבודה
◀ בקלוג
▲ ארגון העבודה